Seat Ventilation – korrosioonivabad ventilaatorid

Plastikust ventilaatorite vastupidavus keemilisele korrosioonile sõltub eelkõige kasutatud komponentide koostisest. Selleks, et tagada ventilaatorite ideaalne sobivus laboritesse ja söövitavasse keskkonda, on Seat Ventilation valinud ventilaatorite detailide materjaliks polüpropüleeni. Polüpropüleen on vastupidav enamikule laborites kasutatavatele ainetele, nagu näiteks tugevad mineraalhapped, leelised, ammoniaagi lahused, anorgaanilised soola lahused, orgaanilised lahused ning pesuaineid.

Kõige elementaarsemad laborite väljatõmbe-süsteemid koosnevad väljatõmbe otsikust, ventilaatorist, torustikust ja hoiatussüsteemist, mis teavitavad väljatõmbe rikkest (visuaalne ja heli alarm, vastavalt EN14175 määruse 2. osale). Kõik materjalid, mida kasutatakse väljatõmbe süsteemides peavad olema vastupidavad keemilistele ühenditele, mis leiduvad eemaldatavates gaasides.  Tsentrifugaalventilaatorid on palju vähem tundlikud rõhu kõikumistele, tekitavad vähem müra kui aksiaalventilaatorid. Seepärast tuleb väljatõmbesüsteemides eelistada tsentrifugaalventilaatoreid.

Kõik Seat Ventilation ventilaatorid on saadaval ka ATEX versioonidena (tsoon II, Kategooria 3, GAZ).