RVP-P – VAV reguleerklapid

VAV reguleerklappe kasutatakse automaatseks õhuvoolu reguleerimseks ventilatsiooni- ja kliimasüsteemides. Need klapid reguleerivad sissepuhke ja väljatõmbe õhukogust individuaalselt igas toas / tsoonis.

Kasutades kontrollelemente, on võimalik õhukoguseid reguleerida vastavalt temperatuuri kõikumisele, inimeste arvule toas või lähtuvalt muudest teguritest.

RVP-P regulaatoreid võib valmistada kahte tüüpi. Standard versiooni klapid võivad töötada ainut puhtas fitreeritud õhus.

Spetsiaalsed RVP-P regulaatorid võivad töötada ka saastunud õhus või kergelt söövitavate gaaside keskkonnas (vastavalt klassifikatsioonile söövitav keskkond ISO 12944 maks. klass C3).