FV1/D – Jäätumiskaitsetermostaat, paigaldus DIN-siinile

Elektrooniline jäätumiskaitsetermostaat FV1/D on peamiselt mõeldud kasutamiseks ventilatsiooni süsteemides. Kui temperatuur langeb alla määratud piiri, siis releed sulguvad ja LED alarm süttib. Seadmega tuleb ühendada Regin NTC andur, mis paigutatakse vesikütteradiaatorisse või tagastuva vee torusse. FV1/D-l on kaks häirereleed ja manuaalne või automaatne reset. Andur peab olema temperatuuri vahemikus 0 … 30 ° C. Sobivad andurid on TG-A130 ja TG-B130. Jäätumise riski puhul, tuleb kasutada FV1/D 0 … 10 V DC väljundit, mida saab kasutada ventiili juhtimiseks.

Tehnilised andmed

Võimsuse tarbimine 2 VA
Seadepunkt 0…15°C
P-band, kontrollsignaali ülejuhtimine 5 K (fikseeritud)
Toitepinge 24 V AC
Anduri sisendsignaal Üks, 0…30°C (NTC andur)
Kontrollsignaal 0…10 V DC (kontrollerilt)
Releed 24 V AC, 1 A, ümberlülituv ja 230 V AC, 1 A, avanev kontakt
Kaitseklass IP20
Paigaldus DIN-siin
Moodulite arv 3
Väljundsignaal 0…10 V DC

 

Tootevalik

Artikkel
 
FV1-D
Andur ei kuulu komplekti

 

Vastavusdeklaratsioon

FV1_D _Declaration_of_Conformity