KTS ümara kanali tuletõkkeklapid.

KTS-tüüpi tuletõkkeklapid on mõeldud paigaldamiseks ventilatsioonisüsteemidesse tõkkeplaatidena, mis eraldavad tulekahjutsooni ülejäänud hoonest. Seega on KTS-tüüpi tuletõkkeklappide peamine funktsioon tõkestada tule ja suitsu levikut ning lisaks kasutatakse neid vastavate ajamitega varustatult ka segaventilatsioonisüsteemides (mitte üksnes tulekahju korral, vaid ka näiteks perioodiliseks tuulutamiseks).

Need tuletõkkeklapid on mittesümmeetrilised ja mõeldud vertikaalseks (seintes) ja horisontaalseks paigalduseks (lagedes). Neid saab paigaldada ka hoonete jäikadesse tuletõketesse. KTS-tüüpi tuletõkkeklappide tulepüsivusklass on EI120 (ve ho i ↔ o) S, mis tähendab, et tuletõkkeklapi terviklikkus, isolatsioon ja suitsukindlus püsib vähemalt 120 min.

Tuletõkkeklapp on ehitatud, toodetud ja katsetatud kooskõlas järgmiste standarditega: PN-EN 15650 „Hoonete ventilatsioon – tuletõkkeklapid“ ja PN-EN 13501-3 „Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 3: Klassifikatsioon tulepüsivuskatsete alusel tehnosüsteemide komponentidele: tulepüsivad õhulõõrid ja tuletõkkeklapid“.