KTM – pyöreä palopelti

 

  • KTM-tyyppiset palopellit on tarkoitettu asennettavaksi yleisilmanvaihtojärjestelmiin palosuojalevyinä, jotka eristävät tulipaloalueen muusta rakennuksesta (yleensä avattu). KTM-tyyppisten palopeltien ensisijaisena tehtävänä on estää palon, lämpötilan ja savun leviämistä. Palopellit, riippumatta pellin läpän pyörimisakselista (akselikulma 0 ÷ 360°), on tarkoitettu vaakasuoraan (seiniin) ja pystysuoraan (sisäkattoihin) asennukseen. KTM-tyyppisten palopeltien palonkestävyysluokka on EI120 (veo h0 i ↔↔ o) S, joka tarkoittaa, että palopellin eheys, eristys ja savunkestävyys säilyy vähintään 120 min. ajan. Palopellit voidaan asentaa myös rakennuksen palonsuojauksiin, joiden palonkestävyysluokka on matalampi kuin EI120. Siinä tapauksessa palopellin tulenkestävyys on yhtä kuin rakennuksen palonsuojauksen palonkestävyysluokka, jos savunestovaatimukset on täytetty.

    Palopelti on suunniteltu, valmistettu ja testattu seuraavien standardien mukaisesti: PN-EN 15650

    „Rakennusten ilmanvaihto – palopellit“ ja PN-EN 13501-3 „Rakennustuotteiden ja -elementtien paloturvallisuusluokitus. Osa 3: Luokitus tulenkestävyystestien perusteella teknisten järjestelmien komponenteille: tulenkestävät ilmakanavat ja palopellit“.

    Palopeltien herkkyys on vahvistettu testeissä standardin PN-EN 1366-2 „Teknisten järjestelmien palonkestävyyskokeet – Osa 2: Palopellit“ mukaisesti.