KWP-O-E(S) – suorakaidepalopelti

  • KWP-O-E(S) -tyyppiset palopellit on tarkoitettu asennettavaksi ilmanvaihtojärjestelmiin palosuojalevyinä, jotka eristävät tulipaloalueen muusta rakennuksesta. KWP-tyyppisten palopeltien ensisijaisena tehtävänä on siten estää tulen ja savun leviämistä, lisäksi niitä käytetään asianmukaisilla toimilaitteilla varustettuna myös sekailmanvaihtojärjestelmissä (ei vain palotilanteessa, vaan myös esimerkiksi määräaikaiseen tuuletukseen).

    Nämä palopellit ovat epäsymmetrisiä ja tarkoitettu niin pystysuoraan (seinissä) kuin vaakasuoraan asennukseen (sisäkatoissa). Ne voidaan asentaa myös rakennusten kiinteisiin palonsuojauksiin.

    Palopelti on suunniteltu, valmistattu ja testattu seuraavien standardien mukaisesti: PN-EN 15650 „Rakennusten ilmanvaihto – palopellit“ ja PN-EN 13501-3 „Rakennustuotteiden ja -elementtien paloturvallisuusluokitus. Osa 3: Luokitus tulenkestävyystestien perusteella teknisten järjestelmien komponenteille: tulenkestävät ilmakanavat ja palopellit”.

    Palopeltien herkkyys on vahvistettu testeissä standardin PN-EN 1366-2 „Teknisten järjestelmien palonkestävyyskokeet – Osa 2: Palopellit“ mukaisesti.